Sodny a detektory labko

SONDY

PA a PAH 


Sondy PA a PAH sa používajú pre
nízkokonduktívne kvapaliny ako sú
napr. oleje, pohonné hmoty, alkoholy a rozpúšťadlá, ako aj pre
meranie hladiny pitnej  vody.
Sonda pozostáva z ochrannej tuby,
ktorá sa vyrába v 1m dĺžkach
a z meracieho kábla, ktorý je
umiestnený v strede trúbky
a je ukončený v transmiteri.

KAS


používa sa na meranie hladiny suchých granulovaných
látok. Typické použitie je pre
cement, vápno, piesok a podobné látky. Merací kábel je
možné potiahnuť PVC alebo
teflónovým povlakom

SA


Táto tyčová sonda sa po-
užíva na meranie hladiny
viskóznych médií v nízkych
nádržiach (do 2m). Typické
použitie je pre mazivá a hydraulické oleje, latex a korozívne
média. Možnosť použitia s prídavnou protielektródou aj pre
nízkokonduktívne médiá
alebo pre plastové nádrže.

KAH


používa sa na meranie
hladiny vody a ostatných
vysokokonduktívných kvapalín
V prípade merania v nekovovej
nádrži sa používa prídavná
protielektróda VEH. Meraná
dĺžka je až do 20m.

KASH


Používa sa na meranie
hladiny korozívnych médií
v plastových alebo oplastovaných nádržiach. Merací
kábel je konštruovaný
z dvoch elektród.

KAR / SA

Káblová sonda KAR/SA sa používa na meranie hladiny agresívnych médií pri vysokých tlakoch, špeciálne sa jedná o freón alebo amoniak v chladiacich systémoch.

 

DETEKTORY HLADÍN

SET / TSH2 


je univerzálna sonda pre
média s veľmi nízkou viskozitou. Veľké množstvo aplikácií
je napr. meranie rozhrania olej /
voda a meranie minimálnej hladiny
a maximálnej hladiny v zásobníkoch
pohonných hmôt a chemických nádržiach. Jednoduchá montáž na nádrž
je pomocou závitového spoja. Ak objednávate, špecifikujte prosím SET/TSH2-V pre konduktívne a SET/TSH2-O pre nekonduktívne médiá.


SET / TSSH2


Je špeciálna sonda nastaviteľná pomocou závitového stúpania pre média s veľmi malou viskozitou, ktoré pracujú pri vysokých teplotách až do 150°C a tlakoch do 2 MPa. Je veľmi univerzálna, pričom medzi najtypickejšie aplikácie patrí meranie dolného a horného alarmu v zásobníkoch  LPG alebo horný alarm v nádobách s veľmi horúcou vodou. Štandardne sa dodáva v dĺžkach 500 mm a 800 mm.


SET / SA2


je kapacitná sonda s nízkou cenou pre meranie rozhrania olej / voda. Hlava sondy je umiestnená priamo v sonde. Štandardne sa dodáva dĺžka kábla 5m, olejuvzdorný kábel 3x0,75 mm2. Rozhranie teplôt je od -25°C do +60°C

SET / OEK2

je špeciálna verzia sondy SET/OE2 vybavená špeciálnymi plavákmi na meranie oleja vo vode v separátoroch alebo iných prevádzkových súboroch.

SET / P2


je lacná kapacitná sonda iba s priemerom 28 mm. Je určená na meranie kondenzátu vody v zásobníkoch s pohonnými hmotami. Namáčané časti sú prevedené z PVC. Štandardná dĺžka kábla je  5 m olejuvzdorný kábel 3x0,75 mm2 .Rozhranie teplôt je od -25°C do +60°C. Maximálny pracovný tlak je 2 MPa.

SET / OELO2


je špeciálna sonda na meranie úniku médií v ochranných jímkach pod olejovými zásobníkmi, v pivniciach a iných mokrých miestnostiach, kde je potrebné merať únik oleja, vody alebo chemikálií. 
Hlava sondy je priamo jej súčasťou v prevedení IP68. Merací element pozostáva z dvoch paralelných oceľových platní, pričom sa meria prítomnosť média medzi nimi. Pracovný teplota je od -25°C do +60°C. Olejuvzdorný kábel 3x0,75 mm2, štandardná dĺžka 5 m .

V tejto kategórií sa aktuálne nenachádzajú žiadne produkty.

Zastúpenia v SR

Svoju dôveru do našich rúk zverilo takmer 20 značiek, ktoré výhradne zastupujeme na Slovenskom trhu.
Zobraziť viac

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality