Stáčanie kyseliny sírovej zo ŽC + dávkovanie do reaktora

Stáčanie kyseliny sírovej zo ŽC + dávkovanie do reaktora

Palma Bratislava, a.s.

Realizačný projekt + kompletná realizácia (dodávka flexibilných potrubí Brugg Rohrsystem, pneumatických čerpadiel Blagdon).

Rok realizácie: 2003
Investičné náklady: 26 600 €

Latest news

Show all news