Čerpací agregát typu TE

Zubové čerpadlá typovej rady T ponúkajú riešenie na prepravu takmer všetkých čerpateľných médií.

Technické údaje

  • Kapacita čerpadla 15 – 1 800 cm3 /ot.
  • Povolený tlak až do 16 bar (vyšší tlak na požiadanie)
  • Viskozita až do 80 000 mm2/s

Vlastnosti

Zubové čerpadlá typu T sa môžu použiť do maximálnych otáčok 1 500 ot./min.-1 pri tlaku 16 bar. Otáčky sú v zásade podmienené viskozitou alebo mazavosťou čerpaného média.

Pri viskozitách prekračujúcich 10 000 mm2/s by takéto médium malo byť čerpané zubovým čerpadlom. V prípade, ak je sacia výška väčšia ako 7m kvapalinového stĺpca a vstupný tlak väčší ako 2 bar, bude potrebné potrubie s väčším prierezom. Kontaktujte technické oddelenie.

Čerpadlo je poháňané elektromotorom, prevodovým motorom, remeňom poháňaným nastaviteľným prevodovým motorom alebo podobným.

Všetky zubové čerpadlá typu T môžu byť prevádzované v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Vyznačte prosím požadovaný smer rotácie do nákupnej objednávky. Pokiaľ je hnací hriadeľ umiestnený dole, môže dôjsť u všetkých čerpadiel k miernym výkyvom. Tu je potrebné vziať do úvahy, že smer tou sa bude meniť.

Takmer všetky konštrukčné typy a veľkosti čerpadiel môžu byť vybavené zabudovaným pretlakovým ventilom. Je tiež možné objednať pretlakový ventil samostatne a zabudovať ho do potrubia.

  • elektrický ohrev koncového krytu
  • možosť ohrevu pomocou štyroch ohrievačov cartridgového typu riadených systémom termostatov nastaviteľných od 0 do 300°C.

Štandardné aplikácie

Všeobecné strojárstvo, stavebníctvo, výroba náterov, strojové spracovanie živice, chemický priemysel, priemysel náterových hmôt, výroba tlačiarenských farieb, výroba fólií, výroba čokolády, spracovanie potravín, spracovanie plastov, lepenky a gumy, výroba papiera, výroba drevotrieskových dosiek, automobilový priemysel a mnohé ďalšie priemyselné odvetvia.

Čerpané médiá

Asfaltové a dechtové spojivá, farby, laky, rozpúšťadlá, lepidlá, živice, plasty, polyoly, zmäkčovadlá, odpadový olej, motorový olej, ťažký vykurovací olej, mazací olej, vosk a potravinové tuky, kakaové maslo, kakaová hmota, čokoláda, melasa, ovocná dreň, glukóza, sirupy a mnoho ďalších.

Hygiena potravín

Za účelom čistenia čerpadla je nutná demontáž zmáčaných častí. Ak existuje riziko prítomnosti nebezpečných mikroorganizmov, je potrebná sterilizácia pri 125°C po dobu 30 minút. Pokiaľ existuje riziko prítomnosti tepelne odolných spór aj po sterilizácii, je nutná kontrola.

Representation

We represent exclusively almost 20 world producers and brands of industrial components and equipment s.
Show more

Latest news

Show all news