Certifikát SCC** 2008/5.1 (Safety Checklist Contractors)

Certifikát SCC** 2008/5.1 (Safety Checklist Contractors)

Spoločnosť CHEMPROCES a všetci jej pracovníci sú od 01.03.2017 certifikovaní podľa SCC** 2008/5.1 (Safety Checklist Contractors). 

SCC je medzinárodná norma, ktorá definuje požiadavky na posudzovanie a certifikáciu systému manažérstva bezpečnosti. ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia vo vzťahu k dodávateľom. Certifikát SCC zaručuje dôveryhodnosť, že nebezpečné práce vykonávajú kompetentné organizácie s kvalifikovaným personálom, profesionálnym riadením bezpečnosti a silným podvedomím v oblasti bezpečnosti práce, ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia.

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality