Čerpací agregát typu TE

Zubové čerpadlá typovej rady T ponúkajú riešenie na prepravu takmer všetkých čerpateľných médií.

Technické údaje

  • Kapacita čerpadla 15 – 1 800 cm3 /ot.
  • Povolený tlak až do 16 bar (vyšší tlak na požiadanie)
  • Viskozita až do 80 000 mm2/s

Vlastnosti

Zubové čerpadlá typu T sa môžu použiť do maximálnych otáčok 1 500 ot./min.-1 pri tlaku 16 bar. Otáčky sú v zásade podmienené viskozitou alebo mazavosťou čerpaného média.

Pri viskozitách prekračujúcich 10 000 mm2/s by takéto médium malo byť čerpané zubovým čerpadlom. V prípade, ak je sacia výška väčšia ako 7m kvapalinového stĺpca a vstupný tlak väčší ako 2 bar, bude potrebné potrubie s väčším prierezom. Kontaktujte technické oddelenie.

Čerpadlo je poháňané elektromotorom, prevodovým motorom, remeňom poháňaným nastaviteľným prevodovým motorom alebo podobným.

Všetky zubové čerpadlá typu T môžu byť prevádzované v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek. Vyznačte prosím požadovaný smer rotácie do nákupnej objednávky. Pokiaľ je hnací hriadeľ umiestnený dole, môže dôjsť u všetkých čerpadiel k miernym výkyvom. Tu je potrebné vziať do úvahy, že smer tou sa bude meniť.

Takmer všetky konštrukčné typy a veľkosti čerpadiel môžu byť vybavené zabudovaným pretlakovým ventilom. Je tiež možné objednať pretlakový ventil samostatne a zabudovať ho do potrubia.

  • elektrický ohrev koncového krytu
  • možosť ohrevu pomocou štyroch ohrievačov cartridgového typu riadených systémom termostatov nastaviteľných od 0 do 300°C.

Štandardné aplikácie

Všeobecné strojárstvo, stavebníctvo, výroba náterov, strojové spracovanie živice, chemický priemysel, priemysel náterových hmôt, výroba tlačiarenských farieb, výroba fólií, výroba čokolády, spracovanie potravín, spracovanie plastov, lepenky a gumy, výroba papiera, výroba drevotrieskových dosiek, automobilový priemysel a mnohé ďalšie priemyselné odvetvia.

Čerpané médiá

Asfaltové a dechtové spojivá, farby, laky, rozpúšťadlá, lepidlá, živice, plasty, polyoly, zmäkčovadlá, odpadový olej, motorový olej, ťažký vykurovací olej, mazací olej, vosk a potravinové tuky, kakaové maslo, kakaová hmota, čokoláda, melasa, ovocná dreň, glukóza, sirupy a mnoho ďalších.

Hygiena potravín

Za účelom čistenia čerpadla je nutná demontáž zmáčaných častí. Ak existuje riziko prítomnosti nebezpečných mikroorganizmov, je potrebná sterilizácia pri 125°C po dobu 30 minút. Pokiaľ existuje riziko prítomnosti tepelne odolných spór aj po sterilizácii, je nutná kontrola.

Zastúpenia v SR

Svoju dôveru do našich rúk zverilo takmer 20 značiek, ktoré výhradne zastupujeme na Slovenskom trhu.
Zobraziť viac

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality