Zubové čerpadlo typu SF v prevedení ATEX

Tieto mazacie a napájacie čerpadlá sú vhodné pre čerpanie kvapalín, ktoré neobsahujú pevné častice, majú aspoň minimálne mazacie vlastnosti a sú chemicky kompatibilné.

Technické údaje

 • Kapacita čerpadla 2 – 1 000 cm3/rev.
 • Vstupný tlak -0,4 až 10 bar
 • Diferenčný tlak až do 25 bar
 • Rozsah viskozity 5 až 50 000 mm2/s

Vlastnosti

 • Zubové čerpadlá rady SF sú štandardne dodávané so smerom rotácie v smere hodinových ručičiek. Smer rotácie je možné jednoducho meniť otočením krytu o 180°. Súčasne sa zmení smer prietoku.
 • Na požiadanie je možné dodať zubové čerpadlá, ktoré majú v telese zabudovaný nastaviteľný pretlakový ventil. V prípade uzavretého výtlaku je možné tento ventil použiť na krátky čas ako poistný ventil.
 • Dizajn montážnej príruby a konca hriadeľa umožňuje priame napojenie čerpadla a tiež rôzne variácie v zostave čerpacej jednotky.
 • Optimálne ozubenie pastorkov a ozubených kolies s minimálnymi toleranciami zaručuje extrémne tichý chod. Pulzácia na výtlaku sa zredukuje použitím ozubeného kolesa s 12 zubmi. Toto je významný prvok pre zníženie hlučnosti.
 • Čap hriadeľa sa otáča v kompozitnom ložiskovom puzdre. Kompozitný materiál umožňuje použitie v ťažkej nepretržitej prevádzke a zaručuje dlhú životnosť.
 • Za účelom vyrovnania radiálnych a axiálnych síl sa môže na hnací koniec čerpadiel všetkých veľkostí namontovať valivé ložisko.
 • Štandardný dizajn čerpadla je určený pre rýchlosť rotácie max. 3 000 ot./min.-1 pri tlaku 25 bar. Maximálne povolené otáčky závisia od viskozity alebo mazavosti média.
 • Použitie vo výbušnom prostredí podľa smernice EC-94/4/EC (ATEX 95)
 • Zóna 1 + 21 s reguláciou teploty
 • Zóna 2 + 22 s/bez regulácie teploty
 • Vysoký stupeň bezpečnosti v potenciálne výbušnej atmosfére

Extra bezpečné čerpadlá Steimel

Dvojitý pretlakový ventil zubových čerpadiel Steimel SF/SFE10 chráni čerpadlo a motor v oboch smeroch proti preťaženiu. Napr. čerpadlo sa nainštaluje v systéme nádrží, kde slúži na ich plnenie a vyprázdnenie. V tomto prípade nový ventil ponúka jednoduché a ekonomicky atraktívne riešenie pre vyrovnávanie tlakov v prípade poruchy spôsobenej upchatým výtlačným potrubím vo vašom systéme. Steimel ponúka užitočné riešenie, ktoré prispirva k bezpečnosti systému a znižuje náklady.

Typické aplikácie

Všeobecné strojárstvo, stavebníctvo, chemický priemysel, priemysel náterových hmôt, filtrácia, výroba fólií, ozubené konštrukcie, konštrukcia motorov, papierenské stroje, lodné staviteľstvo, inžinierstvo mazacích systémov, výstavba turbín, kompresory, obrábacie stroje, cementové systémy a mnoho ďalších.

Čerpané médiá

Odpadové oleje, fixačné činidlá, živice, brzdová kvapalina, nafta, tlačiarenské farby, emulzie, farby, tuky, mazivá, glykol, živice, vykurovací olej, hydraulický olej, izokyanáty, kakaové maslo, kakaová hmota, chladiace oleja, lepidlo, motorový oleja, parafíny, rastlinný olej, polygykolový olej, polyol, mazací olej, rezný olej, ťažký olej, turbínový olej, vosky, olej na prenos tepla, zmäkčovacie oleje a mnoho ďalších.

Hygiena potravín

Za účelom čistenia čerpadla je nutná demontáž zmáčaných častí. Ak existuje riziko prítomnosti nebezpečných mikroorganizmov, je potrebná sterilizácia pri 125 °C po dobu 30 minút. Pokiaľ existuje riziko prítomnosti tepelne odolných spór aj po sterilizácii, je nutná kontrola.

Zastúpenia v SR

Svoju dôveru do našich rúk zverilo takmer 20 značiek, ktoré výhradne zastupujeme na Slovenskom trhu.
Zobraziť viac

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality