Steimel GMB

Blokové čerpadlá s vnútorným ozubením sú vhodné na čerpanie kvapalných médií, ktoré vyazujú určitú mazavosť a neobsahujú pevné častice. Nemazavé médiá môžu byť čerpané len v obmedzenom objeme.

Technické údaje

  • Kapacita čerpadla 3 – 20 cm3 /ot.
  • Povolený tlak do 25 bar (v závislosti od veľkosti)
  • Viskozita až do ca. 5 000 mm2/s

Vlastnosti

Čerpadlá majú štandardný kompaktný dizajn bez spojky alebo medzikusu , čo umožňuje výrazne úspornú prevádzku.

V automobilovom priemysle sa čerpadlá so systémom s vnútorným ozubením celosvetovo používajú ako mazacie čerpadlá.

Čerpadlá sa dodávajú s trojfázovým motorom alebo motorom na striedavý prúd.

Za účelom ochrany motora pred preťažením sa k čerpadlám vždy pripája integrovaný bypasový ventil s otváracím tlakom 1 – 15 bar.

Nemazavé médiá sa môžu čerpať len za určitých podmienok.

Typické aplikácie

Všeobecné inžinierstvo, konštrukcia, filtrácia, konštrukcia motorov, papierenské stroje, mazacie systémy, obrábacie stroje a veľa ďalších.

Čerpané médiá

Odpadový olej, motorový olej, ťažký vykurovací olej a mazací olej.

Zastúpenia v SR

Svoju dôveru do našich rúk zverilo takmer 20 značiek, ktoré výhradne zastupujeme na Slovenskom trhu.
Zobraziť viac

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality