Sgb

Sgb

Firma SGB je výrobcom a dodávateľom pretlakových a podtlakových indikátorov netesnosti pre podzemné a nadzemné valcové dvojplášťové nádrže, stojaté nádrže s dvojitými dnami, vložkované nádrže a dvojplášťové oceľové potrubia. Indikátory sledujú kontinuálne tesnosť dvojplášťových nádrží a potrubí, v ktorých sa skladujú a dopravujú látky ohrozujúce životné prostredie a zdravie ľudí.

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality