Dvojplášťové potrubia

Firma BRUGG Rohrsysteme je výrobcom bezpečnostných jedno- a dvojplášťových ohybných potrubných systémov FLEXWELL a pevných dvojplášťových potrubí BRUGG-STAMANT.

Bezpečnostné potrubia sa používajú na dopravu nebezpečných, horľavých a výbušných médií, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí, životné prostredie a podzemné vody. Jedná sa hlavne o ropné produkty, kontaminované odpadové vody, metanol, amoniak, oleje, toxické látky a rôzne chemikálie. Dvojplášťové potrubia majú nepretržite kontrolovaný medzipriestor pretlakom alebo podtlakom, čím je minimalizovaný únik dopravovaného média.

Zastúpenia v SR

Svoju dôveru do našich rúk zverilo takmer 20 značiek, ktoré výhradne zastupujeme na Slovenskom trhu.
Zobraziť viac

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality