Howden

Howden

Skrutkové procesné kompresory aplikovateľné pre stlačené plyny a chladiarenské aplikácie, vhodné pre použitie v petrochémií (aj API prevedenia), v energetike, olejovom a palivovom hospodárstve, ale aj v iných. Pod značku Howden sú portfóliu aj membránové a piestové kompresory Burton Corblin.

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality