Chémia

Vzhľadom na charakter používaných médií v chemickom priemysle sa stále viac aplikuje technológia bezupchávkových čerpadiel. Pracovné, bezpečnostné a environmentálne požiadavky robia tieto typy čerpadiel nenahraditeľnými. Podľa požiadaviek zákazníka, dokážeme skĺbiť vhodné technické riešenie s kvalitou našich produktov aj pre tie najnáročnejšie aplikácie, čo zaručuje bezproblémovosť chodu technológie.

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality