Bezpečnostné trhacie spojky

Bezpečnostné trhacie spojky sa používajú za účelom zabránenia haváriám, ako ochrana terminálu, plniacich a stáčacích zariadení a za účelom obmedzenia neželaného úniku produktu. Trhacie spojky majú odklonený bod odtrhu, ktorý sa naruší pri určitom zaťažení a vnútorné ventily sa automaticky zatvoria z oboch strán. To v dlhšom časovom horizonte minimalizuje prestoje, ušetrí financie, zariadenie a tiež životné prostredie.

Bezpečnostné trhacie spojky sú dostupné v priemyselnom a lodnom prevedení.

Priemyselné trhacie spojky

Štandardne sa inštalujú na zostavy plniacich ramien a hadíc, kde je aspoň jedna strana spojky pripojená na zariadenie a pevný bod.

Lodné trhacie spojky

Lodné trhacie spojky sú určené len na uvoľňovanie priamym ťahom a používajú sa medzi dvoma hadicami.

Funkcia trhacích spojok

Bezpečnostné trhacie spojky majú tri externé trhacie skrutky. V prípade axiálneho napätia všetky skrutky absorbujú silu zodpovedajúcu trhacej sile na hadici s bezpečnostnou rezervou.

Ako to funguje – pred a po núdzovom odpojení

Neaxiálne sily koncentrujú ťahové sily viac na jednu skrutku, takže bezpečnostné trhacie spojky prirodzene reagujú, aby sa znížili sily poškodzujúce hadicu.

Pred núdzovými odpojením

Bezpečnostné trhacie ventily pozostávajú z dvoch polovíc, z ktorých každá má O-krúžok.

Po núdzovom odpojení

Keď sa spojka oddelí, môžu sa ventily spojiť. Dva ventily sa spoja rýchlo s minimálnym ohrozením personálu a okolitého prostredia.

Toto je úplne iný typ spojok ako napr. suché trhacie spojky.

Vlastnosti a aplikácia

Vlastnosti

 • Pasívna bezpečnosť v situáciách, kde hadice alebo plniace ramená môžu byť neúmyselne vystavené nadmernému zaťaženiu.
 • Konštrukčné prvky tvoria jednoduchý mechanizmus, kde sa nenachádzajú voľné komponenty, ktoré sa môžu po odtrhnutí spojky uvoľniť.
 • Pracuje nezávisle od vypínacieho bezpečnostného systému a nevyžaduje externý zdroj energie.
 • Jednoduchý reset na mieste jednou osobou.
 • Veľmi nízka strata, pozitívne uzatváracie oboch polovíc spojky má za následok minimálnu stratu produktu.
 • Nízka hmotnosť a robustný dizajn.
 • Dostupné s prírubami ANSI/DIN alebo závitmi (BSP alebo NPT).

Aplikácie

Tekuté plyny

 • LPG, bután, propán a zmesi
 • CO2, DME, LNG

Chemikálie a uhľovodíky

 • Aromatické uhľovodíky, etylén, propylén, VCM, alkoholy a kyseliny, nafta, Jet A1
 • Chladivo Forane

Oleje a petrochemické produkty

 • Plnenie / stáčanie automobilových a železničných cisterien
 • Transfer procesného média
 • Čistenie nádrží

Špeciality

 • Hydraulické oleje, farby, rozpúšťadlá, tankovanie lokomotív a vrtuľníkov
 • Potravinársky priemysel
 • Výstavba elektrární
 • Strojárske prevádzky

Zastúpenia v SR

Svoju dôveru do našich rúk zverilo takmer 20 značiek, ktoré výhradne zastupujeme na Slovenskom trhu.
Zobraziť viac

Najnovšie aktuality

Zobraziť všetky aktuality